Vergoedingen

Om vanuit de verzekering een vergoeding te krijgen voor een een psycholoog, dient u door uw huisarts te worden verwezen naar de Generalistische Basis GGZ. Daarvoor is het nodig dat er een stoornis vastgesteld kan worden door de psycholoog. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Wanneer er geen stoornis vastgesteld kan worden, kunt u wel bij mij terecht, maar u zult de kosten dan zelf moeten betalen. Het tarief is 97 euro. In enkele gevallen is er een mogelijkheid voor (gedeeltelijke) vergoeding vanuit het aanvullende pakket.