Vergoedingen

Om vanuit de verzekering een vergoeding te krijgen voor een een psycholoog, dient u door uw huisarts te worden verwezen naar de Generalistische Basis GGZ. Daarvoor is het nodig dat er een stoornis vastgesteld kan worden door de psycholoog. Als ik een contract heb met de verzekeraar, hoeft u geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Ik heb in 2024  geen contract met  ONVZ,PNO, VVAA . Met alle andere verzekeraars heb ik wel contracten.

Wanneer er geen stoornis vastgesteld kan worden, kunt u wel bij mij terecht, maar u betaalt dan zelf de kosten . Het tarief is 105 euro.

Als u zonder bericht niet op een sessie verschijnt, (afmelden uiterlijk 24 uur van te voren), breng ik 50 euro bij u in rekening. Ook als uw behandeling onder de verzekering valt, no- show wordt namelijk niet door de verzekering vergoed.